Hur fungerar fjärrvärme: Vad är det egentligen?

Fjarrvarme-uppvarmning

Hur du värmer upp ditt hus med fjärrvärme

Fjärrvärmen är ett slags slutet kretslopp, du skulle kunna säga att det påminner om kroppens blodomlopp. Fjärrvärmeverket är som hjärtat, fast det sprider värme istället för blod. Istället för att varje hus använder sig av en egen värmekälla används en central anläggning som kan drivas utav flera olika bränslen. Genom att använda sig av fjärrvärme låter vi ingen energi gå till spillo utan man hushåller istället med de gemensamma energiresurserna.

Fjärrvärme skapas i ett värmeverk

Fjärrvärmen värms upp i ett centralt värmeverk som sedan kommer till bostaden i from av vatten. Det varma vattnet är från 70 till 120 grader varmt beroende på väder och årstid. Det transporteras genom välisolerade rör och under ett riktigt högt tryck. Det varma vattnet leds till en fjärrvärmecentral som har en värmeväxlare som använder det heta vattnet till att värma elementen och till varmvatten i kranarna.

Fjärrvärmecentralen sköter sig själv

Tekniken i fjärrvärmecentralen är oftast enkel och det är inte så stor risk att det händer något oväntat. Det är därför inte speciellt nödvändigt med tillsyn och man kan därför låta den sköta sig själv. Den varken låter eller luktar speciellt mycket, på så sätt är den också behaglig. Vattnet som sedan har kallnat leds tillbaka till fjärrvärmecentralen där det värms upp igen för att sedan komma in i systemet igen. Det kan faktiskt till och med göra nytta på tillbaka vägen till fjärrvärmecentralen genom att värma upp gator och trottoarer, och om det är tillräckligt bra gjort också fotbollsplaner.

Fjärrvärmeverk har lång hållbarhet

Ett välbyggt fjärrvärmesystem kan klara sig upp till 100 år utan att gå sönder. Därför fokuserar de som bygger dem väldigt mycket på att göra det ordentligt. Det är dock väldigt dyrt, det kostar mellan 2000 till 12 000 kronor per meter ledning beroende på lokala förhållanden och ledningens dimensioner. Det kan vara väldigt jobbigt och dyrt att laga, därför försöker man göra det ordentligt för att slippa att göra om det.

Fjärrvärmeverk använder ofta spillvärme

Det används olika bränslen för att få upp vattnet till en duglig temperatur. För det mesta används energi som annars skulle gå till spillo vilket gör att fjärrvärmen är ett miljövänligt alternativ som dessutom är billigare än många andra sätt. Det kan till exempel vara spillvärme från industrin som används.

Vad är egentligen fjärrvärme?

I grunden är det vatten som värms upp i centrala pannor och pumpas ut till anslutna hus i ett rörsystem. Kretsloppet kan liknas vid kroppens blodomlopp där nätets ådror är de rör som finns i nedgrävda i Halmstad. I varje hus som är anslutet till fjärrvärme finns sedan en värmeväxlare, som överför värmen både till det vatten som pumpas runt i elementen och till varmvattnet. Värmeväxlaren kan sägas motsvara en elpanna vid eluppvärmning och en oljepanna vid oljevärme.

Fjarrvarme-uppvarmning

Heta fakta om fjärrvärme

 • Redan på 1400-talet hade adelsmännen i Polen fjärrvärme
 •  USA började med fjärrvärme på 1800-talet
 • Karlstad var först i Sverige med fjärrvärme (1948)
 • Idag finns fjärrvärme på 150 platser i Sverige
 • Dessa 150 företag producerar 44 TWh/år och omsätter 14,5 mdkr exkl. moms per år
 • Kunskapen om fjärrvärme ökar. 1994 visste endast tre av tio svenskar vad fjärrvärme är, 1997 hade denna siffra ökat till sju av tio
 • Det skulle krävas fyra miljoner m3 olja/år för att ersätta landets fjärrvärmeproduktion
 • Det finns idag 900 mil fjärrvärmerör i vårt land
 • 1995 värmdes 1.629.000 lägenheter med fjärrvärme
 • 126.000 svenska småhus har fjärrvärme – Gammal siffra
 • Numera är det hälften av alla bostäder som har fjärrvärme i Sverige

Fjärrvärme fördel för miljön

Fjärrvärme är bra för miljön. Istället för att varje fastighet har sin panna och producerar sitt egen värme finns en gemensam anläggning, som tar vara på sådan värme som annars skulle gått upp i luften. Denna anläggning kan också producera värme med bränsle från skogen. Sedan distribueras värmen i form av varmvatten ut till husen runt om i Halmstad. Den gemensamma anläggningen kan också utrustas med avancerad teknik för att minimera utsläppen av föroreningar i luften, teknik som inte är ekonomiskt möjlig eller försvarbar på enskilda fastigheter.

Fjärrvärmen utgör en del av kretsloppet i samhället och är därför till gagn för kommunens invånare, djur och växter.

Hållbart framställd energi

Riksdagen har beslutat att vi i Sverige ska ha ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. I den visionen har fjärrvärmen en självklar plats genom att ta tillvara och i många fall återanvända energi som redan finns i samhället, t ex som spillvärme vid industriproduktion och sopförbränning. Fjärrvärme har också fördelen att en central anläggning istället för många små innebär bättre rening och effektivare energiuttag.

Petter Hedman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *