Grön el: Svensk miljömärkt el – Tips och Råd

Gron-El

Bryr du dig om var din el kommer ifrån?

Har du koll på vilka energikällor som är förnyelsebara respektive energikrävande? Vet du vilken energi som slösar på jordens resurser? El som el tänker nog de flesta men faktum är att alla kan göra en insats för vår jord och vår omgivning genom att välja el från energikällor vilka är förnyelsebara.

Miljömärkt el i Sverige

Vi i Sverige har ynnesten att kunna förbruka i stort sett hur mycket el vi vill så länge vi har råd att betala för den. Så ser det inte alls ut i andra länder, det finns länder där elektricitet dels är en bristvara vilket gör den för dyr för de flesta att använda, dels är elnäten så dåligt utbyggda att få ens har tillgång till den.

Miljomarkt-el

Bäst pris på miljömärkt el

En stor del av den elektricitet vi idag använder kommer från kärnkraften, vilket inte är en förnyelsebar energikälla och den kräver ständigt nya resurser som utarmar vår jord och våra naturtillgångar. Denna process kan inte fortsätta för evigt, någonstans kommer det inte gå längre och därför bör vi se oss om efter andra miljövänliga alternativ för vår elproduktion.

Miljövänliga energikällor

Begreppet miljömärkt el kan enkelt förklaras så här: El som kommer från förnyelsebara och miljövänliga källor kan betecknas som ”miljömärkt el”. För den som bryr sig om var ens en kommer ifrån och vill försöka göra en insats för miljön finns det i dagsläget några olika märkningar man kan hålla utkik efter. Dessa är:

Bra miljöval

– Detta är naturskyddsföreningens egen miljömärkning. När du ser denna märkning i anslutning till el och elavtal kan du som konsument vara säker på att elen kommer från sol, vind, vatten eller biobränslen. För att företag ska få använda sig av denna märkning, krävs även att de återinvesterar medel i de förnyelsebara energikällorna.

EPD – Environmental Product Declaration

– Denna märkning strävar efter att bestämma tjänster och produkter ur ett förnyelsebart perspektiv. I denna märkning tas i beaktning hur mycket resurser som tagits i anspråk under själva tillverkningen. Man tittar även på hur tillverkningsprocessen har påverkat miljön och inte enbart på hur mycket resurser processer krävt. Det finns en framåtgående strävan att använda så lite resurser som möjligt och samtidigt spara på vår miljö.

Gron-El

Förnybara energikällor

När det kommer till miljömärkt el talar de flesta om att elen ska komma från en förnybar energikälla och som vi tidigare nämnt så kommer idag en stor del av vår energi från kärnkraften som inte sådan energikälla. För att vi ska kunna behålla samma strida ström av elektricitet vi använder oss av idag kommer vi sannolikt behöva byta ut kärnkraften mot mer miljövänliga alternativ.

Dessa måste helt enkelt börja stå för en större del av den totala energiproduktionen. De alternativ på förnyelsebar energi som främst bör utvecklas är:

Vindkraften

– Att använda sig av vindkraft är en investering för framtiden. I Sverige finns det gott om platser på vilka man med fördel kan använda sig av vindkraft. Detta eftersom vi har gott om vindrika kuster där bebyggelsen inte är särskilt utbredd. Sådana områden lämpar sig särskilt väl för vindkraft. Vi kan idag se gott om vindkraftverk utmed Skånes kust samt på Gotland. Dessa är förvisso dyra i uppförande- och konstruktionskostnad men kan på ett långsiktigt perspektiv göra stor skillnad för miljön.

Vattenkraften

– Vi använder, i Sverige idag, oss av vattenkraft till viss del. I de norra delarna av landet finns några stora dammar där elektricitet från de norrländska älvarna utvinns. Här finns dock ytterligare en hel del att göra och det ska bli spännande att följa utvecklingen framöver. Den främsta fördelen med vattenkraft är att processen näst intill inte ger ifrån sig några utsläpp alls, samtidigt finns det en risk att vattenkraftverket har en negativ påverkar på djurlivet i floden.

Solenergi

– Solenergin används inte speciellt utbrett idag, detta beror bland annat på tillverkningskostnader för utvinningsmaterial i förhållande till hur pass lite energi det i det långa loppet blir. Här kan en del göras genom att utveckla billigare lösningar som levererar ännu mer energi.

Solenergi är förekommer dock i viss utsträckning på privata bostäder där det kan hjälpa till att värma upp vatten eller till centralvärmesystem. Tyvärr innebär det oftast ganska stora initiala kostnader för att komma igång med denna typ av energiproduktion.

Petter Hedman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *