Bygga välisolerat hus: Bra för miljö och ekonomi

Bygga-valisolerat-hus

Bygg ditt hus välisolerat

Med tanke på att isolering inte alltid syns kan många husägare välja att investera på mer synliga renoveringar. Det man då inte tänker på är den ekonomiska och besparande aspekten ? att det kommer att löna sig i längden. Många väljer nyproducerade hus då de är bättre isolerade. De är mera välbyggda vad gäller isolering helt enkelt. Det är en av anledningarna till att många väljer att investera i att bosätta sig i nyproducerade hus.

Påverkar isoleringen din energikostnad?

Hur påverkar värmesystemen i hemmet uppvärmningskostnaderna? När man letar nytt hus så tittar väldigt många på värmesystemet och glömmer att se över hur välisolerat huset är. Men det handlar inte bara om att försöka behålla värmen på det mest effektivaste sättet. Det handlar lika mycket om att använda smart och energisnål utrustning. Även det talar för nyproducerade hus där man använder den senaste teknologin som är flerfaldigt energisnålare än bara för 10 år sedan.

Kostnaderna för uppvärmning minskar

I takt med att man i allt större utsträckning använder värmepumpar av olika slag så minskar uppvärmnings-kostnaderna runt om i Sverige. Därmed flyttas fokus till att ha välisolerade bostäder. Att fokusera på en bra balans inte bara på uppvärmningssidan utan också gällande isolering gynnar privatekonomin.

Renoveringar av äldre bostäder är lönsamma

Investering på bostaden har stora effekter när det gäller energibesparingar och bättre inomhusmiljö. Självklart kostar byggandet av en bostad en hel del pengar, men på lång sikt lönar det sig med den effektiva systeminvesteringen och det material och tid du satsar på bostaden, kommer du få igen på längre sikt. Ser du till att undvika ”felaktiga” val och billigt material kan du med en investering på isolering spara många tusentals kronor.

Tilläggsisolering minskar kostnaden

Genom tilläggsisolering minskas energibehovet och då kan uppvärmningskostnaderna faktiskt sänkas med upp till hela 30 %. Ungefär hälften av dessa kostnader räknar man med två poster som inte kan isoleras bort, nämligen varmvattenförbrukningen och ventilationsluften. Den andra halvan av kostnaden är golv, fönster, väggar och tak och dessa kan man då påverka med hjälp utav isolering. När man har ett välisolerat hus krävs inte underhåll och tid då den har samma egenskaper under husets hela livslängd och därmed aldrig behöver bytas ut. Med minskade uppvärmningskostnader ökar även värdet på ditt hus.

En välisolerad bostad sparar även miljön

Något vi brinner för i Sverige är vår omkringliggande miljö. Mer än kanske andra områden i världen så har vi en unikt naturliv alldeles utanför husknuten. Därför är det förutom den ekonomiska besparingen med en välisolerad bostad så att ditt framtida boende har en positiv inverkan på miljön.

Detta då all energianvändning i princip har en negativ miljöpåverkan både lokalt och globalt och användningen av fossilt bränsle fortfarande står för en stor del av uppvärmning i bostaden idag så är det särskilt viktigt för oss i Riksten att minska utsläppen av växthusgaser i vår atmosfär.

Bygga-valisolerat-hus

Minska energiförbrukningen snabbt

Visserligen har energiåtgången vid tillverkningen, transport och montage en negativ miljöpåverkan men denna kompenseras snabbt under det första året som isoleringen i bostaden används, därmed är det alltså isolering vinstgivande. Med en välplanerad strategi där ökad isolering i våra bostäder är en av lösningarna kan vi tillsammans minska på energiförbrukningen något enormt. Miljöaspekten är mycket viktig och långsiktig åtgärd och du kan vara med och göra skillnad.

Fler positiva effekter av en välisolerad bostad

En isolerad bostad handlar inte bara om behagligare inomhusklimat, utan även ljudet kan vara en källa till dåliga upplevelser. Det kan gälla ljudet från exempelvis fläkt- och värmesystem som finns som bakgrundsljus, men även ljud utifrån som kan störa bostaden. Ständigt oljud kan leda till dagliga symptom såsom kronisk huvudvärk, stress, försämrad sömnkvalitet samt inlärning och koncentrationssvårigheter. Höga ljudnivåer kan även orsaka hörselskador akut på lång sikt.

Spar på energikostnaden

Det kan med andra ord vara väldigt obehagligt och tröttande. För att minska buller använder man sig utav mineralullsisolering. Tänk därför på att ju mer isolering du har i ditt hem, desto mindre drastiskt oljud kommer du att uppleva. Det finns mycket som tyder på att energipriserna i framtiden kommer att öka. Gör därför rätt från början, tänk långsiktigt och bygg ett energieffektivt hus!

Petter Hedman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *