Billigast elavtal: Bäst pris för hus och lägenhet

Billigast-elavtal

Jämför elpriser och teckna billigast elavtal

Precis som med många andra saker som rör din privata ekonomi har man när det kommer till elavtal möjligt att göra ett personligt val beroende på hur din situation ser ut. Man har möjlighet att teckna elavtal precis utefter sina personliga preferenser och det finns idag flera hundra olika leverantörer på elmarknaden som erbjuder olika former av avtalsvarianter med olika prismodeller och bindningstider.

Nytt elavtal enkelt

Att det finns så många aktörer på elmarknaden kan vid en första anblick verka jobbigt för dig som kund men det gör också att det är väldigt hög konkurrens på marknaden vilket nästan alltid är väldigt positivt för konsumenterna. All konkurrens leder både till att elbolagen måste pressa sina marginaler och jobba aktivt med sina erbjudanden. Detta ska man givetvis utnyttja genom att jämföra elpriser mellan elbolagen innan man tecknar ett elavtal.

Byt elleverantör snabbt

Det är idag enklare än någonsin att byte elleverantör och kräver oftast inte mer än ett par knapptryck. Vi kommer här visa dig hur enkelt du kan byta elavtal och spara pengar.

Billigast-elbolag

Billigast elkostnad – Påverka kostnaden

Man kan säga att ett hushålls elkostnad är uppdelad i tre delar; elnät, elen och skatt. Denna uppdelning märker man bland annat genom att man får två olika räkningar, en från elnätsföretaget och en från elleverantören.

  • Den ena delen är den man kan påverka vilket är varifrån man väljer att köpa sin el, alltså vilket företag man väljer som sin elleverantör. Detta är den del vi kommer fokusera på eftersom det är här man har möjlighet att spara pengar.
  • Den andra delen avser det du får betala elnätsföretagen för att de ska koppla fram elen till dig. Den här delen av marknaden är fortfarande ett monopol vilket innebär att du inte kan välja vem som ska vara din leverantör här.
  • Elnätet ägs fortfarande av elnätsföretagen och de har då också ensamrätt på att distribuera el inom det område de verkar. Prissättningen för elnätsavgifter är individuell mellan elnätsföretagen men de övervakas av Energimarknadsinspektionen så att priserna inte är oskäliga.

Elpriset ger inte hela bilden – jämför även villkor

Efter avregleringen av elmarknaden 1996 då konsumenterna fick möjlighet att välja vilket bolag de köper sin el ifrån har antalet företag som säljer el exploderat och det görs mycket marknadsföring för tjänster som hjälper dig att jämföra elpriser. Dessa tjänster fungerar ofta väldigt bra men man ska ha i åtanke att priser inte alltid säger hela sanningen.

Jämför pris och villkor enkelt

Man ska självklart lägga stor vikt på priset men samtidigt ska man inte glömma bort att även kolla på avtalets villkor. Eftersom elbolagen är väl medvetna om att många enbart kollar på elpriset när de ska teckna elavtal gör de allt som står i deras makt för att hålla denna siffra nere och tar in pengarna på annat vis. Det kan till exempel handla om att lägga till fakturaavgifter eller fast avtalsavgifter man måste betala för att få tillgång till det låga elpriset.

Billigast el till inköpspris

På senare tid har begreppet ”el till inköpspris” blivit väldigt vanligt, och det låter ju väldigt bra. Men frågan man direkt måste ställa sig är, varför skulle de sälja vidare el till konsumenten till samma pris som de själva har betalat? Det är trots allt inte välgörenhet elbolagen bedriver.

Följdfrågan blir då, om jag betalar elbolagen samma pris som de har betalat för elen, var tar de ut vinsten? Många sådana här avtal kommer med en fast månadsavgift som man givetvis också måste tas med i jämförelsen, ofta är dessa avgifter beroende på årsförbrukningen.

Till exempel innebär en månadsavgift på 50 kr vid en årsförbrukning på upp till 3000 kWh att elpriset egentligen är 50/3000 = 1,67 öre dyrare per kWh än inköpspriset. Alla sådana avgifter måste man vara medveten om och ta med i sin jämförelse när man letar efter det bästa och billigaste elavtalet.

Byt till billigast elleverantör

I de allra flesta fall är det väldigt enkelt att byta elleverantör eller elavtal. Vad man dock ska ha koll på är om man bundit upp sig i sitt nuvarande elavtal. Har det avtalet bindningstid kvar får man helt enkelt vänta till det löper ut. Det är bra att säga upp det i tid då det finns företag som förlänger bindningstiden med t.ex. ytterligare ett år om man inte aktivt sagt upp det.

Hur du går vidare med ditt byte beror till stor del på vilket typ av avtal du har idag. Vi kommer här kort gå igenom vad som gäller vid de olika avtalsformerna:

Rörligt avtal eller tillsvidarepris

Har du någon av dessa typer av elavtal är du nästa alltid fri att byta elleverantör eller byta elavtal nä du vill. Du ska då se till att anmäla om ändring av elleverantör innan den femtonde i månaden innan det nytecknade elavtalet ska börja gälla.

Fastprisavtal Villa och lägenhet

Har du ett fastprisavtal kan du byta elavtal först när din nuvarande avtalsperiod tar slut. Dessa avtal tecknas med olika lång bindningstid så kolla vad som gäller för just dig. Undantag från dessa regler är om du ska flytta. Vid flytt har du alltid möjlighet att välja ett annat elavtal eller ett helt annat elbolag.

Byt till billigast elbolag

Om du bestämt dig för vilket elbolag du vill byta till och dina nuvarande omständigheter tillåter bytet kommer du få mycket hjälp av din nya elleverantör att teckna elavtal. Eftersom konkurrensen är hög på marknaden är alla företag måna om att det ska vara enkelt att byta till dem och kommer sköta bytet åt dig. Har du ett fast avtal som är på väg att löpa ut hjälper de dig att se till att det blir uppsagt.

Hur sätts elpriserna?

Det pris du betalar för den el du förbrukar är givetvis individuellt för bolagen men sätts till stor del av spotpriset på el på elbörsen Nord Pool. Här handlas all el mellan energibolagen och elbolagen. Det priset som elbolagen får betala vid inköpstillfället ligger till grund för det priset du i slutändan får betala. På inköpspriset gör elbolagen påslag för att täcka sina kostnader och förhoppningsvis ge en vinst.

Det finns även andra faktorer som kan påverka spotpriset på el, som till exempel om elen har någon form av miljöcertifiering. Dessa certifieringar betyder oftast att elen är producerad genom mer miljövänliga metoder som vindkraft eller vågkraft.

Det faktum att elen handlas på en börs ungefär på samma sätt som många råvaror gör att de flesta elbolagen har ganska liknande inköpspriser sett över en lite längre period.

Billigast-elpris

Elkostnadens delar – tyd elräkningen

Den som någon gång betalat en elräkning har säkert lagt märke till att det inte bara är sin elförbrukning som man betalar för. Det återfinns flera andra delar elräkningen som gör att summan alltid blir högre än sin förbrukning gånger det elpris man har på sitt elavtal.

För att du ska veta vad du egentligen betalar för och för att du ska kunna jämföra elavtal på ett korrekt sätt kommer vi här gå igenom de vanligaste punkterna på räkningen. Hur själva elpriset sätts på Norspool som är nordens egen elbörs kan du läsa mer här.

De punkter som brukar förekomma på räkningen är:

Elförbrukning

Självklart är hittar du din hur mycket el du förbrukat under den period som räkningen avser. Denna siffra redovisas i antal kWh (kilowattimme). Detta är samma enhet som elpriset specificeras i ditt elavtal så kostnaden för elförbrukningen har räknas fram genom att multiplicera antalet kWh som förbrukats med elpriset. Läs mer om vad kWh innebär.

Elcertifikat

Sedan 2003 hittar man även punkten elcertifikat på elräkningen som är ett ekonomiskt stöd som går till företag som producerar förnybar el. Det fungerar som så att för varje MWh (megawattimme) förnybar el som produceras får företaget ett elcertifikat som de sedan kan sälja på en öppen marknad likt elbörsen och på så sätt få en extra intäkt. Läs mer om elcertifikat här.

Energiskatt

Även energiskatt betalar man via sin elräkning. Detta är en skatt som ska betalas för all energi och elektrisk kraft som förbrukar i Sverige. Från och med den 1 januari 2013 är energiskatten 36,63 öre/kWh. Vissa kommuner har en lägre skatt på 24,25 öre/kWh. Även tillverkande industri och företag som bedriver yrkesmässig växtodling betalar en lägre skatt, då på 0,5 öre/kWh.

Eventuell avgift

Ibland förekommer andra kostnader för ditt elavtal såsom månadsavgifter eller fakturaavgifter. Alla sådana här avgifter bör också tas med i beräkningen vid en prisjämförelse av elavtalen. Vissa erbjuder ett låga kWh-pris på elen för att istället ta ut andra avgifter.

Bättre koll på ditt elavtal

Hoppas du fått lite mer kött på benen så att säga och kan teckna elavtal som passar dig och din förbrukning och situation på bästa sätt. Du vill ju såklart ha den bästa elleverantören till billigast pris. Nu är elen dyr och det gör verkligen skillnad på elräkningen när du byter till billigast elleverantör. Det skall vara enkelt att teckna nytt billigt elavtal och det är därför vi finns här för dig!

Petter Hedman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *