Alternativ energi hemma: För- och nackdelar

Solenergi-aternativ-energi

Använda alternativ energi i hemmet?

I takt med att kostnaderna för fossila bränslen som kol och olja ökar frågar sig allt fler om det finns något annat energialternativ som kan ersätta dessa fossila bränslen. Det första och mest populära energialternativet som kommer i åtanke är vindenergi, eftersom den lätt kan utnyttjas genom turbiner och sedan omvandlas till en form av elektricitet. Det finns dock många andra energialternativ som nyligen har skapats, varav en del är kostnadseffektiva och en del inte är kostnadseffektiva men ändå bättre än ingenting.

Alternativ energi – Solenergi

Solenergi är det mest kostnadseffektiva energialternativet som finns, eftersom solens ljus kan omvandlas till värme som kan användas till en mängd olika saker, framför allt för att värma vatten. Omvandlingen av solceller till solenergi är inte alltför svår och kan göras av vem som helst med några grundläggande verktyg. Även om den initiala kostnaden för att ha ett eget solenergisystem kan vara ganska hög kan de långsiktiga besparingarna mer än väl kompensera för den initiala utgiften.

Vindkraft-alternativ-energi

Alternativ energi – Vindkraft

Den näst mest kostnadseffektiva förnybara energin är vindkraft. Även om det kan vara något svårt att bygga ett vindkraftverk hemma är det inte omöjligt. Det är inte svårt att bygga sitt eget vindkraftverk och det finns gott om guider för att göra det själv på nätet som hjälper dig att bygga dem. De enda delar du behöver är de delar som behövs för att installera bladen på turbinen. Det finns också planer för vindkraftverk tillgängliga för att hjälpa dig att bygga dem också.

Biobränslen – Ett alternativ

Biobränslen blir mer och mer populära för varje dag. En sådan alternativ energikälla är biodiesel, eller biodieselbränsle. Detta bränsle kan tillverkas av vegetabilisk olja, sojaolja eller djurfett. Om man använder vegetabilisk olja och animaliska fetter tillsammans uppstår en naturgasreaktion som ger metanol, som sedan används för att driva turbinen för att producera elektricitet. Detta är en mycket renare metod än traditionella biobränslen som majsolja, som släpper ut alla möjliga skadliga föroreningar i atmosfären när de används.

Vattenkraft ger ren energi

En annan bra alternativ energikälla är användningen av en magnetkraftgenerator. Dessa generatorer använder den magnetiska energi som produceras av det strömmande vattnet i en närliggande bäck för att driva sig själva. Den energi som finns i denna rörelse fångas upp av generatorn som omvandlar den till elektrisk energi. Dessa generatorer har varit kända för att generera tillräckligt med energi för att driva hemmen i hundratals timmar, även under en enda dag.

Solenergi-aternativ-energi

Solpaneler är populärt numera

Solpaneler har också blivit alltmer populära som en alternativ energikälla. Dessa paneler fångar upp energi från solen med hjälp av solceller. När dessa celler absorberar energi från solen skapas en elektrisk ström som leds till en styrenhet som i sin tur skickar den genom ledningar till ett batteri för att ge energi till ditt hus på natten. Även om denna teknik är ny och i stort sett outnyttjad vid denna tidpunkt börjar många människor se fördelarna med att konvertera till denna typ av kraftsystem.

Fossila bränslen

Det tredje alternativet som du kanske vill överväga är förnybara och hållbara bränslekällor. Bland de mest använda bränslekällorna i världen finns fossila bränslen, som är en resurs som ständigt utarmas. De andra två alternativen är antingen kärnkraft eller förnybara och hållbara bränslekällor, såsom solkraft och vindkraft.

Kärnkraft

Även om det definitivt är bättre att använda fossila bränslen än att använda kärnkraft finns det några stora nackdelar som du måste titta på innan du går över helt och hållet. Det största problemet med att använda fossila bränslen är att de uppenbarligen är skadliga för miljön, medan användningen av förnybara och hållbara bränslekällor också innebär vissa mindre hot.

Så vilken energikälla är bäst för dig?

Även om solenergi och vindkraft är klart bättre alternativ för ditt hem när det gäller de övergripande fördelarna, handlar det om vad som fungerar bäst för din livsstil. Vilken metod producerar mest energi för din dollar? Och vad ska du göra med den extra energi du producerar? Ska du använda den för att driva hela ditt hem eller bara en del av det? När du har svarat på dessa frågor kommer du att ha en mycket tydligare uppfattning om vilken energikälla som är rätt för dig.

Petter Hedman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *